Działalność rekultywacyjna Śląskiego Parku Przemysłowo- Technologicznego sp. z o.o. niesie za sobą liczne korzyści społeczne i ekonomiczne m.in.:

  • większe środki w budżecie gminy dzięki podatkom od nieruchomości i gruntów w związku ze zmianą ich przeznaczenia po zakończeniu niwelacji (makroniwelacji),
  • możliwość rozwoju miasta i stabilizacji jego polityki finansowej w związku z inwestowaniem przez gminę środków finansowych uzyskanych z podatków w rozwój lokalnej infrastruktury lub zabezpieczenie bieżących, sukcesywnie zwiększających się, kosztów społecznych, 
  • możliwość powstania na zniwelowanych terenach nowych firm, zakładów usługowych i sklepów,
  • możliwość wykorzystania nowo powstałych terenów na realizację inicjatyw związanych z zagospodarowaniem wolnego czasu i różnymi formami rozrywki dla mieszkańców Rudy Śląskiej oraz okolicznych miast,
  • wzrost atrakcyjności miasta dla inwestorów i - co za tym idzie - stworzenie nowych miejsc pracy,
  • poprawa jakości życia mieszkańców poprzez powstanie lokalnych miejsc pracy.