Cele i przedmiot działalności Śląskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego:

  • zagospodarowanie terenów poprzemysłowych
  • rewitalizacja gospodarcza i społeczna zdegradowanych dzielnic poprzemysłowych
  • pozyskanie inwestorów zewnętrznych
  • utworzenie nowych miejsc pracy
  • tworzenie korzystnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej
  • zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców działających na obszarze ŚPPT