Spółka Śląski Park Przemysłowo-Technologiczny posiada decyzje zezwalające na przetwarzanie odpadów o następujących kodach.