Aktualności

Śląski Park Przemysłowo-Technologiczny sp. z o.o.  z siedzibą w Rudzie Śląskiej

 

Zatrudni na stanowisko:

Specjalista ds. nieruchomości

 

Zakres obowiązków m.in.:

• prowadzenie spraw związanych z nieruchomościami Spółki,

• współpraca  i bieżące  kontakty  z właściwymi  jednostkami  samorządowymi  oraz organami administracji państwowej w zakresie prowadzonej działalności,

• prowadzenie procesów pozyskania nowych terenów rozwojowych  dla Spółki (aporty, kupno/sprzedaż, użyczenie itp.),  jak również rozpoznawanie oraz opiniowanie możliwości ich pozyskania,

• analiza i przygotowywanie wniosków zmierzających do zmiany zagospodarowania przestrzennego,

• analiza potrzeb inwestorów oraz  przygotowywanie materiałów informacyjnych dla inwestorów,

• przygotowywanie procedur przetargowych w zakresie sprzedaży, najmu i dzierżawy nieruchomości,

• przygotowywanie dokumentacji związanej z podatkiem od nieruchomości, opłat za użytkowanie wieczyste i innych opłat dotyczących nieruchomości,

• sprawowanie nadzoru nad  budynkiem biurowym, jego eksploatacją, infrastrukturą oraz gospodarką remontową,  a także kontrola usług wykonywanych przez firmy,

• miesięczne rozliczanie mediów na rzecz najemców,

• monitorowanie powierzchni najmu,

• pozyskiwanie nowych najemców,

• współpraca z najemcami i dzierżawcami majątku Spółki, w tym również przygotowywanie i obsługa umów najmu i dzierżawy.

• monitorowanie realizacji umów związanych z dostawą mediów,  odbioru odpadów i innych dotyczących nieruchomości,

• realizacja  zaleceń z przeglądów budowlanych, przeciwpożarowych, bezpieczeństwa
i higieny pracy,

• monitoring  terminowości, jakości oraz kosztów  prac świadczonych przez firmy zewnętrzne,

• prowadzenie książki obiektów budowlanych oraz przechowywanie dokumentacji określającej stan prawny nieruchomości i dokumentacji  technicznej obiektu.

 

Wymagania:

• wykształcenie wyższe,

• bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office,

• sumienność, dokładność, odpowiedzialność w wykonywaniu zadań,

• komunikatywność.

• prawo jazdy kat. B

 

Mile widziane:

• uprawnienie do sporządzania operatów szacunkowych,

• studia podyplomowe z zakresu zarządzania nieruchomościami,

• znajomość prawa budowlanego,

• doświadczenie na podobnym stanowisku

 

Zgłoszenia  CV wraz z listem motywacyjnym, pod adres:

sekretariat@sppt.pl

tel. 32 7895101

W terminie do dnia 31  maja 2023 roku.

Śląski Park Przemysłowo-Technologiczny sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.