Korzystając z naszej witryny wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies. Pozwalają nam one zapewnić Ci wygodę podczas przeglądania naszego serwisu. Więcej na temat cookies znajdziesz w Polityce Cookies.
Zamknij
 • LABORATORIUM GEODEZYJNE

  Sprawdź naszą ofertę

 • Posiadamy wolne powierzchnie biurowe

  Sprawdź jakie mamy wolne powierzchnie biurowe.

 • Katalog firm jakie są w Parku

  Sprawdź jakie firmy wynajmują u nas powierzchnie.

 • Szukasz sali Konferencyjnej lub Bankietowej

  Sprawdź co możemy Ci zaoferować

 • WIRTUALNE BIURO

  Sprawdź naszą ofertę.

Projekty aktualne

PROJEKT I
Nazwa projektu:
Stworzenie laboratorium geodezyjnego w Śląskim    Parku Przemysłowo - Technologicznym w Rudzie Śląskiej.
Nazwa beneficjenta:
Śląski Park Przemysłowo - Technologiczny sp. z o.o.

W dniu 8 lipca 2013r. została zawarta z Województwem Śląskim umowa o dofinansowanie Projektu pn. „Stworzenie Laboratorium Geodezyjnego w Śląskim Parku Przemysłowo-Technologicznym w Rudzie Śląskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet I – Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość, Działanie 1.3 – Transfer technologii i innowacji.
Wartość projektu: 208 202,00 zł
Wartość dofinansowania: 143 879,42 zł.

Projekt wspólfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnezgo Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Projekt polega na stworzeniu terenowego laboratorium geodezyjnego oraz zakupie nowoczesnego wyposażenia laboratorium w postaci sprzętu geodezyjnego – skanera laserowego 3D oraz urządzenia pomiarowego funkcjonującego w oparciu o technologię GPS GNSS.
Naziemny skaning laserowy należy zaliczyć do najnowocześniejszych technologii pomiarów geodezyjnych. Technologia ta zmienia sposób analizy zjawisk zachodzących w otaczającej nas rzeczywistości.

Od pomiarów geodezyjnych wykonywanych do punktów dyskretnych przechodzimy do analiz prowadzonych na trójwymiarowych modelach (3D) utworzonych przez odpowiednie oprogramowanie z chmury punktów.  Skaner laserowy to nowoczesny instrument stosowany w celu pozyskania danych przestrzennych do specjalistycznych opracowań wykorzystywanych w różnych dziedzinach życia. Przewaga tego skanera nad innymi technikami pomiaru wynika z wysokiej prędkości rejestracji, wysokiej dokładności geometrycznej, jak również możliwości wykonywania pomiarów bez konieczności bezpośredniego kontaktu z urządzeniem.
Kolejnym urządzeniem planowanym do zakupu w ramach projektu jest urządzenie GPS – nowatorskie narzędzie do tworzenia sieci geodezyjnych.
Pomiary satelitarne oparte na wykorzystaniu globalnego systemu pozycyjnego GPS znalazły w ostatnim czasie zastosowanie we wszystkich rodzajach prac geodezyjnych oraz w nawigacji. Do głównych zalet technik satelitarnych w porównaniu z tradycyjnymi technikami naziemnymi  jest wyższa dokładność, możliwość natychmiastowego uzyskania pozycji, prawie zupełna automatyzacja pomiarów i ich opracowania oraz znacznie niższe koszty. Pomiary GPS służą do wyznaczania położenia współrzędnych punktów nieruchomych i obiektów będących w ruchu. Dzięki GPS geodeci mogą wyznaczyć pozycję w każdych warunkach atmosferycznych, w dowolnym miejscu na ziemi, we wspólnym dla całej kuli ziemskiej układzie odniesienia. Techniki te są dzisiaj ogromną konkurencją dla tradycyjnych, mniej dokładnych, a przede wszystkim  znacznie droższych pomiarów geodezyjnych.

 

Stworzenie w ramach projektu terenowego laboratorium geodezyjnego przyczyni się do rozszerzenia oferty Parku o dwie nowatorskie usługi. Są to:
1. Wykonywanie pomiarów geodezyjno-kartograficznych (tworzenie numerycznego modelu terenu, niwelacji satelitarnej, tworzenia i aktualizacji systemów GIS i LIS, opracowania map batymetrycznych, tworzenia kataster, inwentaryzacji użytków rolnych, wyznaczania wektorów przesunięć, badania stabilności odkształceń),
2. Skanowania przestrzennego (inwentaryzacji i tworzenia trójwymiarowych modeli wektorowych urządzeń, tworzenia trójwymiarowych modeli zewnętrznych elewacji i wnętrz budynków, inwentaryzacji architektonicznych i architektoniczno – konserwatorskich budynków, tworzenia trójwymiarowych map do celów projektowych, pomiarów elementów konstrukcyjnych budowli, tworzenia trójwymiarowych modeli pojedynczych części bądź fragmentów maszyn).

 

Realizacja projektu przyczyni się również do zacieśnienia współpracy pomiędzy Parkiem, a Politechniką Śląską oraz Akademią Górniczo-Hutniczą. Podjęte rozmowy dotyczą min. wykorzystania terenowego laboratorium geodezyjnego do realizacji wspólnych projektów badawczych.

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego -

realna odpowiedź na realne potrzeby.

 


 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl