Korzystając z naszej witryny wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies. Pozwalają nam one zapewnić Ci wygodę podczas przeglądania naszego serwisu. Więcej na temat cookies znajdziesz w Polityce Cookies.
Zamknij
 • LABORATORIUM GEODEZYJNE

  Sprawdź naszą ofertę

 • Posiadamy wolne powierzchnie biurowe

  Sprawdź jakie mamy wolne powierzchnie biurowe.

 • Katalog firm jakie są w Parku

  Sprawdź jakie firmy wynajmują u nas powierzchnie.

 • Szukasz sali Konferencyjnej lub Bankietowej

  Sprawdź co możemy Ci zaoferować

 • WIRTUALNE BIURO

  Sprawdź naszą ofertę.

Zadania i cele Klastra

 • Stworzenie sieci współpracy w obszarze wymiany doświadczeń w zakresie przeciwdziałania powstaniu szkód górniczych oraz skutecznego usuwania ich skutków, umożliwiającej efektywne połączenie i wykorzystanie potencjału jednostek naukowo-badawczych, uczelni wyższych, administracji samorządowej, instytucji otoczenia biznesu oraz przedsiębiorców w województwie śląskim. Przede wszystkim organizowanie i koordynowanie działań umożliwiających rozwój i efektywne wykorzystywanie wiedzy, dostęp do specjalistycznych zasobów wiedzy i technologii oraz wymianę informacji              i doświadczeń.
 • Podejmowanie działań i inicjatyw w zakresie przeciwdziałania szkodom górniczym oraz poszukiwania rozwiązań efektywnego wykorzystania terenów długookresowo gospodarczo niewykorzystanych z uwagi na negatywne skutki szkód górniczych.
 • Podejmowanie działań w zakresie ochrony obiektów zabytkowych i sakralnych na terenie województwa śląskiego przed negatywnymi skutkami eksploatacji górniczej.
 • Promowanie nowych technologii w budownictwie min. zastosowania nowych materiałów budowlanych  w zakresie przeciwdziałania szkodom górniczym.
 • Inicjowanie współpracy z uczelniami wyższymi, jednostkami badawczymi  oraz  przedsiębiorcami  spoza Klastra, w celu uzyskania dostępu do najnowszych osiągnięć wiedzy i technologii dla Członków Klastra.
 • Promocja regionalna i ponadregionalna dobrych praktyk i rozwiązań występujących na terenie Województwa Śląskiego w zakresie przeciwdziałania szkodom górniczym.
 • Realizacja projektów o zasięgu regionalnym lub ponadregionalnym w zakresie obszaru działalności Klastra.
 • Efektywne łączenie kompetencji i zasobów Członków Klastra, a także wykorzystywanie szans związanych z rozwojem innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy.
 • Promowanie idei Klastra oraz regionu zwłaszcza w aspekcie organizowania i koordynowania działań umożliwiających rozwój i efektywne wykorzystywanie wiedzy oraz wymianę informacji i doświadczeń.
 • Współorganizacja przedsięwzięć o charakterze promocyjnym i informacyjnym.