Korzystając z naszej witryny wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies. Pozwalają nam one zapewnić Ci wygodę podczas przeglądania naszego serwisu. Więcej na temat cookies znajdziesz w Polityce Cookies.
Zamknij
 • LABORATORIUM GEODEZYJNE

  Sprawdź naszą ofertę

 • Posiadamy wolne powierzchnie biurowe

  Sprawdź jakie mamy wolne powierzchnie biurowe.

 • Katalog firm jakie są w Parku

  Sprawdź jakie firmy wynajmują u nas powierzchnie.

 • Szukasz sali Konferencyjnej lub Bankietowej

  Sprawdź co możemy Ci zaoferować

 • WIRTUALNE BIURO

  Sprawdź naszą ofertę.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

31/10/2019

Śląski Park Przemysłowo-Technologiczny sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej
(SPPT sp. z o.o.), zaprasza do złożenia oferty na zakup materiału i rozbiórkę hałdy pocynkowej  w Rudzie Śląskiej  ul. Nowary  (kod materiału 10 05 80 z  wykorzystaniem  w drogownictwie oraz budownictwie, zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Środowiska z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami), która zalega na powierzchni 4,2 ha, a jej maksymalna wysokość względem posadowienia wynosi ok 25 m – zgodnie z załącznikiem mapowym  nr 1 do niniejszego zapytania,  wg następujących kryteriów:
• zakup całości materiału,   z jednoczesnym wykonaniem wycinki i  kompleksowej rozbiórki hałdy pocynkowej wraz z zagospodarowaniem materiału   (ok. 300 tys. m³ tj. 480 tys. ton)  oraz nasadzeniami, w tym zakresie obowiązującymi i wykazaniem  potencjału sprzętowego oraz  wymaganych pozwoleń wynikających z obowiązujących przepisów prawa dla realizacji przedsięwzięcia.

Obszar zamówienia: Miasto Ruda Śląska – Wirek.
Oferta powinna zawierać m.in.:
1. cenę, z uwzględnieniem części stałej: stawka za 1 miesiąc/netto oraz części zmiennej:  za 1 tonę  materiału (netto) PLN,
2. termin  realizacji zadania,
3. oświadczenie o okresie  gwarancji  (nasadzenia)  - min. 4 lata,
4. wykazanie doświadczenia i potencjału technicznego,
5. proponowany sposób rozliczenia,
6. adres email do kontaktu z Organizatorem i otrzymywania powiadomień.

Ofertę należy złożyć  osobiście w siedzibie Śląskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego sp. z o.o. przy ul. Szyb Walenty 26  Ruda Śląska,   w terminie do dnia   12 listopada 2019r. do godz. 12:00, w pokoju 201A,  w formie pisemnej. 

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z jej wyborem. Oferty będą podlegać  porównaniu i ocenie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieuzasadniania wyboru oferty. O wyborze oferty Zamawiający informuje wyłącznie wybranego oferenta. Zamawiający ma prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub  nie wybrania oferenta, bez konieczności uzasadniania.
    

Załącznik:
mapa sytuacyjna