Korzystając z naszej witryny wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies. Pozwalają nam one zapewnić Ci wygodę podczas przeglądania naszego serwisu. Więcej na temat cookies znajdziesz w Polityce Cookies.
Zamknij
 • LABORATORIUM GEODEZYJNE

  Sprawdź naszą ofertę

 • Posiadamy wolne powierzchnie biurowe

  Sprawdź jakie mamy wolne powierzchnie biurowe.

 • Katalog firm jakie są w Parku

  Sprawdź jakie firmy wynajmują u nas powierzchnie.

 • Szukasz sali Konferencyjnej lub Bankietowej

  Sprawdź co możemy Ci zaoferować

 • WIRTUALNE BIURO

  Sprawdź naszą ofertę.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

12/07/2019

OGŁOSZENIE
ŚLĄSKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWO – TECHNOLOGICZNEGO  SP. Z O.O.
UL. SZYB WALENTY 26, 41-700 RUDA ŚLĄSKA
O  KONKURSIE  NA  REALIZACJĘ ZADANIA  POLEGAJĄCEGO NA
WYMIANIE  GRUNTU
W RAMACH PRAC NIWELACYJNYCH  NA TERENIE  PRZY UL. KLARY
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
 

Śląski Park Przemysłowo – Technologicznych sp. z o.o. ogłasza konkurs na  realizację zadania  polegającego  na wymianie gruntu wraz z ujawnionym w toku  prowadzenia prac ziemnych  łupkoporytem na terenie przy  ul. Klary w Rudzie Śląskiej nr działki:  238/24 objętą  pracami niwelacyjnymi zgodnie z projektem Głównego Instytutu Górnictwa.
Oferta winna obejmować cenę  za  wymianę  ok.  50.000 m³ gruntu  z uwzględnieniem wartości pozyskanego  w trakcie wykonywania prac ziemnych  łupkoporytu, o  ciężarze  objętościowym 1,6. 
 
Na podstawie złożonych ofert, ŚPPT sp. z o.o. przystąpi do negocjacji z wybranym oferentem lub oferentami  celem wyłonienia Wykonawcy oferującego najkorzystniejszą cenę oraz wykonanie umowy w sposób zapewniający najskuteczniejszą realizację powierzanego zadania, z uwagi w szczególności na posiadane przez oferenta doświadczenie, zasoby, potencjał, osiągane przychody  oraz  inne kryteria, najwłaściwsze wedle uznania ŚPPT. 


ŚPPT sp. z o.o.  zastrzega sobie możliwość zmiany warunków konkursu  lub odwołania  konkursu, bez konieczności podawania przyczyny, na każdym etapie. 
ŚPPT sp. z o.o zastrzega sobie prawo negocjacji z wybranym oferentem. 

 

Dokumentację  techniczną niwelacji  terenu  można przeglądać osobiście w siedzibie ŚPPT sp. z o.o. , ul. Szyb Walenty 26, 41-700 Ruda Śląska  pokój 201a, w godzinach od 10.00 do  14.00., telefon kontaktowy: 32 78 95 108.
 
Termin składania ofert:   do dnia 22 lipca 2019r. godz. 12.00 w  siedzibie ŚPPT sp. z o.o., w pokoju  201a.